Home Organisatie Contact Open dag Verslagen en Foto's Ouders Literatuur

 

nieuws

Open dag

zaterdag 9 september 2017

Samen in Utrecht.

Klik hier voor meer informatie

Sinds 1 mei 2016 zijn Wim Voorbeijtel en Lineke Dammers teruggetreden als voorzitter en secretaris en hebben Annie Timmer, Riekje Jaquet en Ellen von Holtz deze functies overgenomen.

Het gezelschap ENIG KIND is een groep mensen die als enig kind zijn opgegroeid

Ongeveer 90% van de mensen groeit op in een gezinssituatie met broer(s) en/of zus(sen). Zonder een dergelijke situatie nu direct te idealiseren, kan men zeggen dat zeker de helft van het aantal enig kinderen om verschillende redenen aan een situatie met broers en/of zussen de voorkeur zou hebben gegeven.
In 1996 raakten Hanny den Boer en Wim Voorbeijtel, beiden enig kind, in gesprek en al snel kwamen ze terecht bij het thema van het enig kind zijn. Enkele weken later werd in een landelijk dagblad een advertentie geplaatst en een maand later organiseerden zij een bijeenkomst waar acht andere enige kinderen op af kwamen. Dat het een "feest der herkenning" was willen we hier niet direct beweren, maar overeenkomsten in de levens waren duidelijk aanwijsbaar. Gezellig was het ook en de aanwezigen besloten op een regelmatige basis bijeen te willen komen. Er werd voor gekozen om dit eens in de drie maanden te doen.

In 1997 zijn de initiatiefnemers zich Vereniging Enig Kind i.o. gaan noemen. Na enkele jaren was duidelijk dat het niet tot een complete vereniging zou komen. Daarom hebben we ons uiteindelijk Gezelschap genoemd. Hierin kan men kennis maken met mensen met gelijkgestemde ervaringen. Over deze ervaringen kan men binnen het gezelschap op verschillende manieren van gedachten wisselen. Het duurde even voordat we de juiste richting hadden, maar die menen we te hebben gevonden in een combinatie van informatie, persoonlijke gesprekken en gezelligheid. Op initiatief van de mensen zelf worden er diverse activiteiten in verschillende richtingen ontplooid. Meer informatie is te vinden in een interview met Wim Voorbeijtel. Klik hier om dat interview te lezen.