Home Organisatie Contact Open dag Verslagen en Foto's Ouders Literatuur

 

nieuws

Er zijn op dit moment plannen in de maak voor nieuwe uitstapjes:

Het wordt hoog tijd om elkaar weer eens te zien.
Hoe lijkt het om het televisieprogramma Podium Witteman te bezoeken? Iedere zondag tussen 18.00 en 19.00 uur. En je gaat al om 17.00 naar binnen i.v.m opstellen en inrichten van de studio.


Het plan komt van Lineke en Remke. We zijn er al een keer eerder geweest en willen het graag in de herhaling gooien. Wij hebben besloten om op zondag 10 maart naar Amsterdam af te reizen en hebben ons opgegeven. Dat kan je via de website van Podium Witteman doen: https://www.nporadio4.nl/podiumwitteman/bijwonen

Wie gaat er mee? Reacties naar Remke mamarotte@gmail.com

Ik (= Remke) wil graag nog een uitstapje in de herhaling doen.

Namelijk een dagje varen met onze boot in Friesland. De vorige keer was heel erg leuk, maar er waren maar weinig mensen. We gunnen iedereen om het toch nog een keer mee te maken. Wij zijn vanaf zaterdag 8 juni t/m zaterdag 6 juli op de boot onderweg, ergens in Friesland. Maar we zijn altijd te bereiken. Ik hoop echter dat we voor die tijd een datum hebben kunnen prikken wanneer we jullie kunnen ontvangen aan boord. Graag reacties naar Remke: mamarotte@gmail.com

Het gezelschap ENIG KIND is een groep mensen die als enig kind zijn opgegroeid

Ongeveer 90% van de mensen groeit op in een gezinssituatie met broer(s) en/of zus(sen). Zonder een dergelijke situatie nu direct te idealiseren, kan men zeggen dat zeker de helft van het aantal enig kinderen om verschillende redenen aan een situatie met broers en/of zussen de voorkeur zou hebben gegeven.
In 1996 raakten Hanny den Boer en Wim Voorbeijtel, beiden enig kind, in gesprek en al snel kwamen ze terecht bij het thema van het enig kind zijn. Enkele weken later werd in een landelijk dagblad een advertentie geplaatst en een maand later organiseerden zij een bijeenkomst waar acht andere enige kinderen op af kwamen. Dat het een "feest der herkenning" was willen we hier niet direct beweren, maar overeenkomsten in de levens waren duidelijk aanwijsbaar. Gezellig was het ook en de aanwezigen besloten op een regelmatige basis bijeen te willen komen. Er werd voor gekozen om dit eens in de drie maanden te doen.

In 1997 zijn de initiatiefnemers zich Vereniging Enig Kind i.o. gaan noemen. Na enkele jaren was duidelijk dat het niet tot een complete vereniging zou komen. Daarom hebben we ons uiteindelijk Gezelschap genoemd. Hierin kan men kennis maken met mensen met gelijkgestemde ervaringen. Over deze ervaringen kan men binnen het gezelschap op verschillende manieren van gedachten wisselen. Het duurde even voordat we de juiste richting hadden, maar die menen we te hebben gevonden in een combinatie van informatie, persoonlijke gesprekken en gezelligheid. Op initiatief van de mensen zelf worden er diverse activiteiten in verschillende richtingen ontplooid. Meer informatie is te vinden in een interview met Wim Voorbeijtel. Klik hier om dat interview te lezen.